Kontakt

Lördag den 18:e augusti 2018

Kontakt

Petra Mehtola

Sammankallande, program/annons

070-248 5308

Tomas Jendrot

Kassör

073-501 6177

Kerstin Magnusson

Knalleansvarig

070-588 0276

 

 

Infomail:

bredarydsmarknad@live.se

 

Frågor kring bokning av marknadsplats:

kerstin.magnusson.bredaryd@hotmail.com