Kontakt

Lördag den 15/8 2020

Kontakt

Petra Mehtola

Sammankallande, program/annons

070-248 5308

Tomas Jendrot

Kassör

073-501 6177

Kerstin Magnusson

Knalleansvarig

070-588 0276Infomail:

info@bredarydsmarknad.se


Frågor kring bokning av marknadsplats:

kerstin.magnusson.bredaryd@hotmail.com


Bredaryds Marknads Facebooksida


Instagram: bredarydsmarknad